Een professioneel persoons- en partnerprofiel: liefde overkomt ons, maar alleen als we daarvoor écht open staan

Bij het opstellen van uw persoons- en partnerprofiel, wordt onder andere gebruik gemaakt van een wetenschappelijk erkende persoonlijkheidsvragenlijst, die alleen door psychologen mag worden geïnterpreteerd. Het resultaat van deze test is een score op 30 duurzame persoonlijkheidseigenschappen. Deze 30 eigenschappen bieden de informatie en de sleutel voor het inzicht in wie u echt bent. Deze informatie – en met name de kwaliteit daarvan – is binnen een redelijk tijdsbestek op geen enkele andere manier te verkrijgen. Hieronder volgt een stukje van het gesprek inzake de toelichting op de testscores van Nicole, 38 jaar, adviseur HRM in het bedrijfsleven.

Er wordt ingehaakt op het moment dat een toelichting is gegeven over de achtergrond van de test, een algemene uitleg is gegeven over hoe de bevindingen geïnterpreteerd moeten worden en een aantal specifiekere dingen is besproken.

Coach: Je scoort ook op extraversie hoger dan gemiddeld. Dat komt door een hoge score op hartelijkheid, sociabiliteit en vrolijkheid. Vrolijkheid is een stuk temperament. Dat is fijn als je dat van binnen hebt.

Nicole: Toch vind ik niet dat ik erg de zonnige kant zie van dingen. Maar ik kan dingen wel vaak relativeren.

Coach: Waar de term naar verwijst is naar een bepaalde uitbundigheid, naar een bepaalde vrolijke kant in jezelf voelen.

Nicole: Toch zou ik mezelf niet als vrolijk omschrijven. Ik ben geen optimist. Aan de andere kant wil ik ook niet in het negatieve blijven hangen. En daarom heb ik geleerd om mezelf te lachen als dat nodig is.

Coach: Dat gevoel van om je zelf lachen is een bepaalde vrolijkheid, want dat moet je maar kunnen, dat moet toch een beetje in je zitten. Als ik mijn been stoot, moet ik daarom niet lachen. Maar als ik op dat moment denk hoe onhandig ik toch ben, misschien weer wel. Op die manier kunnen mensen dingen in hun omgeving zien die maken dat de zon op een andere manier schijnt dan voor anderen het geval is. De mate waarin mensen dat stukje hebben is verschillend, als je aan de goede kant daarvan zit, is dat over het algemeen fijn voor iemand.

Nicole: Oké, dat begrijp ik.

Coach: Je scoort ook hoger op sociabiliteit, voor mij een beetje de kern van extraversie. De score daarop is aangeboren. Je hebt mensen die krijgen hun energie als het ware vanuit hun eigen gedachten. En als ze dan langdurig in interactie met andere mensen zitten, kunnen ze moeilijker bij die eigen gedachten en worden ze als het ware daarvan afgesneden. Hun interne accu kan dan niet worden opgeladen en hun energie loopt langzaam weg. Dat zijn mensen die introvert zijn, ongeveer een kwart van de bevolking. Zulke mensen zijn bijvoorbeeld heel moe als ze naar een receptie of zo zijn geweest. Het geroezemoes om ze heen, het constant veranderen van oriëntatie naar weer een nieuwe interactie kost hen veel energie. De andere 75% van de bevolking heeft juist meer dat hun accu wordt opgeladen door de interactie met anderen. Zet die een dag in een kamertje alleen, dan komen zij er moe uit. Jij zit duidelijk in die groep. Je hebt baat bij contact met anderen mensen.

Nicole: Ja, dat herken ik. Ik weet dat van mezelf. Toch vind ik het ook heel fijn alleen te zijn. Ik heb echt niet de hele dag mensen om me heen nodig. Ik zou dat ook niet willen. Ik heb ook momenten dat ik alleen wil zijn.

Coach: Ja, natuurlijk, dat heeft iedereen. Het is een misvatting soms van mensen te denken dat introverte mensen continu alleen willen zijn en extraverte mensen alleen maar mensen om zich heen willen. Iedereen heeft mensen om zich heen nodig en iedereen heeft behoefte aan alleen zijn. De mate waarin het één of het ander van toepassing verschilt alleen en hangt af waar iemand energie van krijgt. Dat verschilt tussen introverte en extraverte mensen.

Nicole: Ja, maar bij mij is het sterker. Het heeft met dat kluizenaren te maken waarover ik je vertelde. Met dat gevoel dat ik aan de ene kant die partner heel graag wil, maar dat ik aan de andere kant soms het gevoel heb iedereen te willen buitensluiten en als een kluizenaar wil zijn. En dat dat kluizenaren heerlijk voelt en dat ik daar ook ruimte voor wil hebben in een relatie.

Coach: Ja, maar dat is iets anders, dat heeft niet te maken met of je een introvert of een extravert temperament hebt en waar je uiteindelijk energie vandaan haalt. We hebben het daarover gehad, waar dat vandaan komt: dat had te maken met de ervaring van vroeger in jullie gezin, dat jullie vanuit jullie achtergrond hebben meegekregen dat je je in dienst hoort te stellen bij anderen. Waardoor eigenlijk je tijd op een bepaalde manier wordt afgepakt in plaats van dat je eigen baas bent daarover. En jij als oudste had dat nog het meest van alle kinderen, dat je het gezin bij elkaar moest houden en de dingen moest regelen.

Nicole: Ja, dat klopt. Ik wist dat wel, maar het is me allemaal nog duidelijker geworden.

Coach: Goed, dan kunnen we vandaag daarin nog een stap verder zetten. Want als je dan merkt dat de enige manier waarop je je eigen tijd kunt indelen en je eigen prioriteiten kunt stellen is door alleen te zijn, dan krijg je dat kluizenaren. Daar krijg je dan een fijne associatie bij, een fijn gevoel, dat is begrijpelijk. Tegelijkertijd kun je daarvan dan ook een afgeleide invullen, namelijk op het moment dat als er iemand dichtbij je komt je dat associeert met: ho, wacht even, straks zitten we echt in een relatie en dat betekent dat ik weer mijn tijd kwijt ga raken en weer op een punt ga komen dat ik mij ondergeschikt ga maken. Je gevoel verzet zich daartegen terwijl ze aan de andere kant ook wel heel erg aan het proberen is juist op dat punt te komen. Maar de consequentie is dat je minder open staat voor een relatie dan je je zelf realiseert. Dat is logisch, maar echt iets anders of je energie krijgt van interactie met mensen of juist vanuit je eigen gedachten.

Nicole: Oké, duidelijk. Ik herken dat dubbele wat ik daarin inderdaad heb. Maar wat doe ik daar dan aan, hoe kies ik dan mijn weg daarin?

Coach: Dat is even zoeken. Maar de uiteindelijke oplossing ligt in ieder geval niet in structureel kluizenaren, maar meer in voelen dat je tijd voor jezelf mag willen en dus ook hebben terwijl je met een partner bent. Je partner moet iemand zijn die daarvoor openstaat in de zin dat hij dat recht erkent en je daarin steunt. De mate waarin je partner je dat gevoel uit zichzelf bezorgt, dat wil zeggen intrinsiek, zal dan ook een belangrijk element in de omschrijving van zijn profiel gaan worden.

Het gesprek gaat nog een tijdje door en komt op een gegeven moment tot een afsluiting.

Vorige pagina