Relatietherapie Den Haag
Bedankt

Disclaimer

Deze site over singles coaching is eigendom van drs. M. M. Modde, Rembrandtlaan 31 2271 GE Voorburg, zowel wat betreft teksten als intellectueel gedachtengoed dat daarin is verwerkt.

U kunt op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie op deze website, noch wordt door de maker enige aansprakelijkheid aanvaard voor (mogelijke) onjuistheden en/of onvolledigheden.

Overname van (delen van) deze website is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de eigenaar; overname zonder schriftelijke toestemming zal juridisch worden vervolgd.

De eigenaar behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen