Relatietherapie Den Haag
Partner search > visie en werkwijze

1. Visie

Uit onderzoek blijkt dat drie dingen mensen het gelukkigst maken: een stuk autonomie c.q. ruimte voor zichzelf, werk waar ze goed in zijn en een partnerrelatie met iemand die van ze houdt en omgekeerd. Andere zaken, zoals bijvoorbeeld carrière en rijkdom kunnen (tijdelijk) nog zo belangrijk lijken, de liefde is en blijft derhalve één van onze belangrijkste drijfveren.

Daarbij gebeurt het vinden van een liefdespartner soms vanzelf, maar soms ook niet. In dat geval moet het toeval een handje worden geholpen. In feite verschilt de liefde daarmee niet veel van een zakelijke loopbaan. Immers, ook daarin gebeuren dingen soms vanzelf - en soms ook niet, waardoor het toeval een handje moet worden geholpen.

Relatiepsycholoog drs. Michel Modde biedt vanuit wetenschappelijke onderbouwing gecombineerd met decennia lange ervaring resultaatgerichte advisering en coaching aan mensen, waarbij het toeval maar steeds ‘tegen’ lijkt te werken.

In de werkwijze wordt daarbij uitgegaan van het volgende:

1. Een gezonde partnerrelatie heeft 'equal power'

Voelen wie (emotioneel) bij u past en waarom is iets wat mensen als ze daarover gaan nadenken, minder makkelijk blijken te kunnen benoemen dan dat ze van te voren hadden gedacht. En dat is niet voor niets, aangezien relatiecursussen nu eenmaal nog steeds niet massaal op onderwijsinstellingen worden gegeven. Toch vormt dit aspect een belangrijke basis voor een emotioneel gezonde partnerrelatie, omdat voelen wie bij u past en waarom gepaard gaan met zelfvertrouwen. En dat geeft kracht, oftewel 'power'. Als beide partners dit gevoel hebben, is er sprake van 'equal power.' De naam van deze website verwijst naar dat gevoel.

2. Liefde overkomt ons, maar alleen als we daarvoor écht open staan

Mensen kunnen op bewust, cognitief niveau een partner willen (en dat willen ze dan dus ook!), maar op on(der)bewust niveau kan hun gevoel een heel andere mening zijn toegedaan. Zo zijn bijvoorbeeld het gevoel ‘de juiste maar niet tegen te komen’, niet echt durven binden want het gevoel te hebben ‘steeds op de verkeerde (foute) partner te vallen’, nog erg bezig te zijn met een vorige al dan niet overleden partner of een zogenoemde ‘laatbloeier’ te zijn allemaal voorbeelden die vrijwel altijd een gevolg blijken te zijn van minder (onvoorwaardelijk) open te staan voor de liefde dan u denkt. En de liefde is streng. Niet onvoorwaardelijk open staan is voorwaardelijk open staan – en voorwaardelijke liefde is niet echt, dus kan de liefde u op deze manier niet overkomen.

3. ‘Slechte’ manieren om iemand te ontmoeten bestaan niet

U kunt 100% onvoorwaardelijk voor de liefde open staan, als u tussen vier muren blijft zitten, kan de liefde u nooit vinden. U moet dus ‘naar buiten’ om de kans door de liefde gevonden te worden allereerst mogelijk te maken. Het is daarbij belangrijk te beseffen dat ‘slechte’ manieren om met iemand in contact te komen op zich niet bestaan, gegeven dat mensen elkaar via een bepaalde manier blijken te hebben gevonden. Oftewel speeddaten, relatiebemiddelingsbureaus, de sportclub, internet, het café, de supermarkt, advertenties, enzovoorts, enzovoorts, het zijn allemaal ‘goede’ manieren, gewoon omdat ze blijken te hebben gewerkt.

Dat betekent niet dat alle manieren even kansrijk zijn of dat ze allemaal even geschikt zijn voor iemand. Zo zal iets als speeddaten bijvoorbeeld voor de één heerlijk oppervlakkig zijn en voor een ander bij lange na niet serieus genoeg. En dat mag allebei, zolang duidelijk is dat de methode zelf noch zaligmakend is, noch slecht. Oftewel, het gaat er om te kijken wat de voor- en nadelen zijn van een bepaalde manier om met mensen in contact te komen en welke bij u passen en welke niet en ook waarom dat zo is: immers, als teveel kanalen voor u ‘afvallen’, waarom is dat dan gegeven dat met de betreffende kanalen dus niets mis is?

4. Liefde moet niet ‘moeten’

Als u onvoorwaardelijk voor de liefde openstaat en verstandige keuzes maakt bij het kiezen en benutten van de kanalen om met iemand in contact te komen, zou het een kwestie van tijd moeten zijn voordat de liefde u overkomt, ten minste als het niet ‘moet’. De liefde houdt er nu eenmaal niet van te worden gedwongen, omdat de reden(en) van het dwingen altijd neerkomen op oneigenlijke motieven, die met de liefde zèlf niets te maken hebben. Een partner willen omdat het vervelend voelt steeds alleen naar verjaardagen e.d. te moeten gaan, het besef in tijdnood te raken of te zitten vanwege een kinderwens, of gewoon simpel niet alleen willen zijn, het zijn stuk voor stuk hele begrijpelijke gevoelens, maar gewoon geen gevoelens die met partnerliefde zelf iets te maken hebben, dus niets iets waar de liefde het voor doet, met alle gevolgen van dien.

2. Werkwijze

Het doel van het traject is uw partner te vinden voor een duurzame relatie

Het gaat daarbij om een resultaatgericht traject van één of meer persoonlijke of telefonische gesprekken (voor voorbeelden van gesprekken, zie de homepagina) of emailadvies, waarbij allereerst uw persoons- en partnerprofiel wordt opgesteld. Vervolgens wordt met u gekeken welk kanaal of kanalen het meest voor u geschikt zijn om met uw partner in contact te komen. Bij het benutten van deze kanalen wordt u ondersteund, bijvoorbeeld via het schrijven van een advertentietekst, maar ook coaching bij andere kanalen is vanzelfsprekend mogelijk. Als u uw partner heeft gevonden, kunt u vervolgens naar behoefte gebruik maken van ondersteunende advisering en/of coaching bij het opbouwen van een duurzame relatie.

Persoonlijke gesprekken vinden plaats in mijn kantoor in Voorburg, goed bereikbaar met het openbaar vervoer en met de auto vanaf de A4 en de A12.

Ter voorbereiding op de gesprekken kunnen in overleg huiswerk- en/of praktijkopdrachten worden gegeven.

Terug naar boven